Bærekraft med solkraft

februar 24, 2022

1

Energien fra sola utnyttes direkte for å skaffe elektrisitet og varme til dagens og framtidens bærekraftige energiforsyning i Borg Havn. Nå økes produksjonen betydelig.

 

Solceller hos leietakerne Hydrovolt og Batteriretur

Borg Havn har nettopp ferdigstilt et nytt driftsbygg for Hydrovolt på Øra, et nytt verdensledende gjenvinningsanlegg for høyenergi bilbatterier. Bygget er utstyrt med et komplett solcelleanlegg bestående av bifacial solceller, invertere og montasjesystem på taket for leveranse av egenprodusert fornybar strøm fra sol. At solcellepanelene er bifacial, eller tosidige, betyr at de henter energi fra sollyset som treffer både forsiden og baksiden av panelene. Det tilgjengelig takarealet for solceller på driftsbygget er på cirka 1.800 kvadratmeter.

– Solenergi er en rasjonell og lønnsom investering som ivaretar våre mål om fornybar energi. Anleggene monteres i vinterhalvåret for å yte maksimalt det året vi gjennomfører investeringen. På Øraterminalen er solcelleanleggene integrert i vårt energisystem for å levere til tekniske innsallasjoner og bygg, sier Pål Erling Johnsen, teknisk sjef i Borg Havn.

Solcellespesialisten var leverandøren som vant anbudet for levering av solcelleanlegget og sluttførte arbeidet med installasjon av anlegget i månedsskifte januar-februar i år.

– Arbeidet har gått meget bra og anlegget består av 1.200 kvadratmeter solceller med 216 kWp. Benevnelsen kWp står for kilowattpeak. 216 kWp betyr at solcelleanlegget med «full tilgjengelig solkraft» kan levere opp til 216 000 watt. Det forventes en årsproduksjon på 175.153 kWh, forteller Pål Erling Johnsen.

I følge daglig leder for Hydrovolt, Fredrik Andresen, vil det nye gjenvinningsanlegget være drevet av 100 prosent fornybar energi, hvorav solenergi fra taket utgjør en del av dette.

Hydrovolt fabrikken er lokalisert ved siden av anlegget til Batteriretur i Kortbølgen 15B. Et
anlegg som allerede har en energiløsning der det leveres selvprodusert energi både fra solceller, solfangere og energibrønner. Totalt installert effekt her er på 100 kilowattpeak. Produksjon av grønn energi er også koblet sammen med energilagring i høyenergibatterier og styringssystem for effektreduksjon.

 

Dobler kapasiteten på taket

For nøyaktig ett år siden la Borg Havn i samarbeid med Solcellespesialisten 4,4 mål med solceller på taket av et stort lagerbygg på Øraterminalen. Omlag halvparten av takarealet, 7.200 kvadratmeter, ble tatt i bruk for leveranse av egenprodusert solenergi. I Borg Havns budsjett for 2022 er det avsatt midler til videre utbygging.

Solcellespesialisten fått avrop på opsjonen å installere solceller på resten av taket. Dette arbeidet har nå startet og vil bli ferdigstilt i april 2022. Solcelleanlegget som monteres i denne opsjonen er på cirka 4.800 kvadratmeter, med en maksimal effekt på  972 kilowattpeak og en forventet årlig produksjon på 840.000 kWh. Totalt vil årsproduksjonen fra dette anlegget ligge på 1,7 millioner kWh.

Solcelleanlegget vil forsyne det interne strømnettet på terminalen og kunne levere strøm til havnekranene, kjøle-/frysecontainere, lager-/driftsbygg, batterianlegg og landstrøm til fartøy.

– Det er moro å kunne forsyne havna med ren, egenprodusert energi, sier en fornøyd teknisk sjef. På sikt vil dette gi oss besparelser både økonomisk og miljømessig.

 

Andre aktuelle saker: