Avtale med Smart Innovation Norway

juni 7, 2017

Det grønne skiftet er en sterk driver i samfunnsutviklingen, særlig for oss som driver innenfor transport og logistikkbransjen. Øra med framoverlente og innovative bedrifter har lenge tenkt og handlet grønt, men det er en utfordring å samhandle godt og klare å henge med i utviklingen. Tenke smart nok om vi kan si det slik. Nå har vi som havneselskap valgt å gå med i et av de sterkeste miljøene vi har for å trekke på ressurser og kompetanse i vårt arbeid.

Samarbeidsavtalen som vi i Borg Havn har inngått med Smart Innovation Norway går ut på å innføre det såkalte Smarte byer og samfunn-konseptet, som blant annet innebærer kompetanseutvikling innen Big Data og digitalisering, etablering av prosjekter innen fornybar energi, vann, mobilitet, transport og bygg, samt innføring av bærekraftige og innovative transportløsninger og ladetjenester. Borg Havn får inn en programkoordinator i en delstilling som skal lede utviklingen av «Smart Havn Borg»-konseptet.

Les mer om dette her

url til link: https://www.smartinnovationnorway.com/smarte-byer/viktig-henge-med-pa-utviklingen/

Andre aktuelle saker: