Arbeid med ny dykdalb i Glomma ved Øra

juli 20, 2023

Dyktalb

Repstad Anlegg AS er entreprenøren som utfører arbeidet med å etablere ny dykdalb sør for containerkaia på Øra vis-àvis Borregaardslageret (Lager 14). Det skal også etableres nye fortøyningspunkter på landsiden, samt en gangbane ut til eksisterende dykdalb. Pelearbeider i sjø er allerede utført fra lekter, men det gjenstår arbeider på land.

Arbeidet med peling til nye fortøyningspullere på land kan dessverre medføre noe støy. Arbeidene er kortvarige, vil pågå kun et par dager, og det arbeides innenfor normal arbeidstid. Prosjektet skal være ferdigstilt medio august i år. Det nye fortøyningspunktet vil blant annet tas i bruk av kabelprodusenten Nexans sine fartøy og underlette trafikkavvikling og operasjoner på havna. Ved spørsmål knyttet til prosjektet, bruk kontaktinformasjonen under.

En dykdalb? Hva er nå det?
Eldre folk med tilknytning til kyst og havner er nok fortrolig med ordet. En dykdalb, også kalt duc d’albe, dikkedalb, pæleknippe og mange andre varianter, er en fortøyningsinnretning. Dykdalber brukes i havner og elvemunninger og består av flere pæler som er rammet på skrå ned i hav- eller elvebunnen. Tradisjonelt er det benyttet trestokker, men i moderne dykdalber brukes stålpeler.

KONTAKT:

Charlotte Iversen (miljøsjef)
Mobil: 952 51 846, e-post: chiver@borg-havn.no

Pål Erling Johnsen
Mobil: 911 17 181, e-post: paljohn@borg-havn.no

 

 

 

Andre aktuelle saker: