Daglig leder

Tore Lundestad 01

Tore Lundestad

HAVNEDIREKTØR

Strategisk utvikling, personalansvar

69 35 89 01

911 17 202

tore.lundestad@borg-havn.no

Stab

Charlotter Iversen 01

Charlotte Iversen

MILJØSJEF

Fagansvarlig: miljø, klima, HMS, kommunikasjon

69 35 89 22

952 51 846

charlotte.iversen@borg-havn.no

Dag Erik Eilertsen 01ny

Dag Erik Eilertsen

PROSJEKTMEDARBEIDER

Prosjektgjennomføring E-LAND (EU/Horizon2020)

928 41 120

dagerik.eilertsen@borg-havn.no

Per Dypvik 01ny

Per Olav Dypvik

PROSJEKTLEDER

Prosjektledelse E-LAND (EU/Horizon2020)

951 16 060

per.olav.dypvik@borg-havn.no

Roar Johansen 01

Roar Johansen

PLAN OG UTREDNINGSLEDER / Ass. Havnedirektør

Utredninger, planmedvirkning, forvaltning, myndighetsutøvelse havne- og farvannslov

69 35 89 12

951 90 784

roar.johansen@borg-havn.no

Therese 2

Therese Myklebust

ADM. SEKRETÆR

Sak/arkiv, møteadministrasjon, innkjøp, støttefunksjon ledelse og avdelinger

69 35 89 00

908 77 848

therese.myklebust@borg-havn.no

Terminalavdeling

Aleksander Eriksen 01

Aleksander Eriksen

TERMINALFORMANN

Formann, terminaldrift, kran, vedlikehold

960 43 228

alexander.eriksen@borg-havn.no

Bernt 1

Bernt Tore Seglem Svanes

PROSJEKTMEDARBEIDER

Prosjektarbeid, sentralbord, fakturering, adgangskontroll

976 89 984

BerntToreSeglem.Svanes@borg-havn.no

Henning 1

Henning André Lilleng

MARITIM LEDER

Maritime operasjoner, havneoppsyn, ISPS, sikkerhet- og beredskap

69 35 89 14

928 64 880

henning.lilleng@borg-havn.no

Jeanette 2

Jeanette Sælen Nicolaisen

LOGISTIKK KOORDINATOR

Terminallogistikk, oppfølging skipstrafikk, kundeoppfølging

69 35 89 00

473 97 988

jeanette.nicolaisen@borg-havn.no

John Gunnar Tamlag 01

John-Gunnar Tamlag

KRANFØRER / Ass. Terminalformann

Kranoperasjoner, vedlikehold, verneombud

957 76 880

john-gunnar.tamlag@borg-havn.no

Jõrgen Kristoffersen 01

Jørgen Kristoffersen

KRANFØRER

Kranoperasjoner, vedlikehold

958 00 200

jorgen.kristoffersen@borg-havn.no

Kenneth Mathisen 01

Kenneth Mathisen

TERMINALSJEF

Avdelingsleder: terminaldesign, kranoperasjoner, kundeoppfølging og personalansvar

69 35 89 21

489 58 798

kenneth.mathisen@borg-havn.no

Knut Sørensen 01

Knut Sørensen

HAVNEINSPEKTØR

Vedlikehold, prosjektgjennomføring, båtfører

928 68 286

knut.sorensen@borg-havn.no

Magnus Bjõrnerõd 01

Magnus Bjørnerød

KRANFØRER

Kranoperasjoner, vedlikehold

472 92 288

magnus.bjornerod@borg-havn.no

Ola Hjermstad 01

Ola Hjermstad

KRANMESTER

Kranoperasjoner, vedlikehold

911 17 191

ola.hjermstad@borg-havn.no

Pål Einar Bjarke 02

Pål Einar Bjarke

KRANFØRER

Kranoperasjoner, vedlikehold

922 66 823

paleinar.bjarke@borg-havn.no

Solveig Johansen 01

Solveig Johansen

ADM. SEKRETÆR

Sak/arkiv, sentralbord, adgangskontroll

69 35 89 09

480 40 336

solveig.johansen@borg-havn.no

Thomas Rein 01

Thomas Rein

KRANFØRER

Kranoperasjoner, vedlikehold

992 55 509

thomas.rein@borg-havn.no

No Employee Photo

Tord Paulsen

KRANFØRER

Kranoperasjoner, vedlikehold

406 08 073

tord.paulsen@borg-havn.no

Teknisk - Prosjekt avdeling

PÜl Erling Johnsen 01

Pål Erling Johnsen

TEKNISK SJEF

Nybygg, prosjektledelse

69 35 89 02

911 17 181

paal.johnsen@borg-havn.no

Teknisk - Vedlikehold/drift avdeling

Kim Erik Ballovarre 01

Kim-Erik Ballovarre

VEDLIKEHOLDSSJEF

Drift og vedlikehold, prosjektoppfølging

69 35 89 11

911 17 184

kim-erik.ballovarre@borg-havn.no

NN