Lager

Havnens totale opparbeidede havne- og terminalområde utgjør for tiden ca. 300 000 kvadratmeter. Havneanlegget på Øra i Fredrikstad har ca 36 000 kvadratmeter lagerbygg, fordelt på kaldt og varmt lager og ca. 125.000 kvadratmeter asfaltert havne- og terminalområde.

Havneanlegget på Alvim i Sarpsborg har ca. 6 700 kvadratmeter lagerbygg, fordelt på kaldt og varmt lager og ca 25.000 kvadratmeter asfaltert havne- og terminalområde. Lageranlegget "Globen" har kapasitet til 8000 tonn salt.

RO-RO anlegget
I vårt anlegg har vi totalt 3 stk RO-RO ramper og 4 stk Tug mastere. 2 ramper er lokalisert i Fredrikstad og 1 i Sarpsborg.

Kaianlegg

Fredrikstad
Det er tilgang på både vann og strøm ved begge våre kaianlegg.

Kaianlegget i Fredrikstad har en samlet kailengde på 1 125 meter med en dybde fra 9,5 til 12 meter.
Kaianlegget er utstyrt med 2 stk. Ro-Ro ramper.
Kaianlegget kan ta fartøyer med en lengde opp mot 250 meter.

Sarpsborg
Kaianlegget i Sarpsborg har en samlet kailengde på 500 meter kai og er utstyrt med 1 Ro-Ro rampe. Kaianlegget har en maksimal dybdebegrensning på 7,30 meter.

             

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no