Nyheter
08

Studentoppgave om terminaleffektivitet

Publisert
Studentoppgave om terminaleffektivitet

Studentene Anders Bakken Hekland og Håkon Skinnerud har gjennomført en oppgave med simulering av ulike terminalløsninger for gjennomstrømning av Containere. Simuleringen er hovedoppgaven de har tatt i bachelorprogram i Skipsfart og Logistikk ved Høgskolen i Sørøst Norge.

Borg Havn er i planfase med å oppgradere og fase inn stablekraner på containerterminalen, og det er viktig å sette opp terminalløsning her for mest mulig effektivitet i alle ledd. Det tilsier at alle bevegelser med rullende materiell, bruk av stacker og kraner må foregå uten for mye ventetid i enkelte ledd og god symmetri i hele logistikken.

Studentoppgave er basert på simuleringsprogrammet ChessCON som er et tysk programverktøy Høgskolen i Sørøstnorge har anskaffet.

Rapporten vi har fått skriftlig og presentert fra studentene gir oss et veldig fint innspill i arbeidet med å beslutte design og endelig oppsett av stacker med RTG kraner i løpet av året. Vi takker studentene og veileder Clemet Thærie Bjørbæk for et glimrende arbeid, og gratulerer Anders og Håkon med bestekarakter A fra skolens sensor.

 

Bildet viser Anders Bakken Hekland og Håkon Skinnerud med havnedirektør Tore Lundestad i mellom.

| Return

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no