Borg Havn i Fredrikstad og Sarpsborg tilbyr deg enkel tilgang til alle fasiliteter. Vi har stor kapasitet og effektiv logistikk, det gir en enkel godshåndtering og korte liggetider for båtene. 

 

 

 Dypvannskai  
 Topp moderne utstyr  
 Gunstig klima  
 Stor lagerkapasitet  
 24 timers service  
 Nærhet til E6

 Borg HavnTrafikkhavn

Borg Havn er en regional stamnetthavn.
Med stamnetthavn menes at havnen er en del av stamveinettet til sjøs.

Les mer  >
Borg HavnGjeste

Borg Havn tilbyr en sentralt beliggende og hyggelig gjestehavn for lystbåter.

Les mer  >
Samarbeidspartneretil Borg Havn

Borg Havn har mange samarbeidspartnere.

Les mer  >

  
  
I fokus nå
Kontakt

Telefon: 69 35 89 00

E-post: firmapost@borg-havn.no

Org.nr: 970937099

Web: www.borg-havn.no