Statistikk
Offentlige kaier     2013 2014  
Antall TEU 45428 50525  
Antall tonn  stykkgods 459887 567071  
Antall tonn våt- og tørrbulk 835265 761795  
Antall tonn jern- og stålprodukter 134380 164623  
Antall tonn landbruk- og skogprodukter 102791 104239  
Totalt 1532323 1597728  
   
Private kaier  
Antall tonn våt- og tørrbulk 584213 557029  
Antall tonn jern- og stålprodukter 2450 7643  
Antall tonn landbruk- og skogsprodukter 600366 600373  
Totalt 1187029 1165045  
         

 


Om du har behov for andre dokumenter enn de du kan se her, ta gjerne kontakt på tlf 69 35 89 00.

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no