Priser for bruk av Borg Havn IKS

Her finner du Prisregulativ for 2018, gjeldende Fredrikstad og Sarpsborg

Her finner du prisliste for Hvaler, gjelder for Kap. 7 i havner inntil full integrering i Borg Havn sitt regulativ

Last ned Avfallskalkulator(XLSX)

 

Faktura

Borg Havn IKS er registrert i ELMA registeret og vår EHF adresse er vårt organisasjons nummer: 970937099

Dersom dere ikke kan sende oss elektronisk faktura ennå, ber vi om at dere sender e-post faktura til følgende e-post adresse: 970937099@autoinvoice.no

 

Administrativ leder i Borg Havn har det overordnede ansvaret for økonomi og regnskap, se kontaktdata under ansatte.

 

Accountor Fredrikstad AS kan også kontaktes om noe er uklart, kontaktdata til regnskapsfører:

E-post: hilde.kolberg.olsen@accountor.no

Telefon: 99 64 52 04

 

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no