Priser for bruk av Borg Havn IKS

Her finner du Prisregulativfor 2017 (pdf dokument)

Her finner du Prisregulativ for 2018


Last ned Avfallskalkulator for 2012 (XLSX)


Faktura

Borg Havn IKS er registrert i ELMA registeret og vår EHF adresse er vårt organisasjons nummer: 970937099

Dersom dere ikke kan sende oss elektronisk faktura ennå, ber vi om at dere sender e-post faktura til følgende e-post adresse: 970937099@autoinvoice.no


Administrativ leder i Borg Havn har det overordnede ansvaret for økonomi og regnskap, se kontaktdata under ansatte.


Accountor Fredrikstad AS kan også kontaktes om noe er uklart, kontaktdata til regnskapsfører:

E-post: hilde.kolberg.olsen@accountor.no

Telefon: 99 64 52 04


   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no