Organisasjonskart
Administrasjon

Administrasjon
Borg Havns administrasjon er lokalisert på Øra i Fredrikstad hvor også havneoppsynet har kontorer.

Miljøstasjonen
Borg Havn har en miljøstasjon hvor formålet er å samle all teknisk service av rullende materiell på et sted slik at vi kan være sikre på at olje etc. blir behandlet på en miljøvennlig måte. Alt vårt materiell blir tatt inn her til en årlig kontroll i henhold til gjeldende standarder. Stasjonen er unik ved at den også kan ta inn våre største trucker til vask, kontroll og reparasjoner.

Lossing / lasting
Containertrafikk utgjør ca 45% av vår totale trafikk og har de siste årene bare økt. Havnen håndterer store mengder med stykkgods samt tørr og våt bulk.

Mattilsynet
Den har blitt opprettet i forbindelse med Norges godkjenning av veterinæravtalen med EU. Avtalen gjorde Norges grenser til en del av EU sin yttergrense og innebærer at all import av animalske produkter og levende dyr fra 3. land, skal kontrolleres. I dette topp moderne og EU-godkjente laboratoriet, kontrolleres alt av kjøtt- og fiskeprodukter samt levende dyr fra Island.
 

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no