Om Borg Havn

Informasjon om selskapet kan leses i vår årsrapport. Senere vil nye nettsider oppdateres med mer informasjon

 
Personvernerklæring for Borg Havn IKS: Borg Havn har i tråd med personvernforordningen fra EU også kjent som GDPR utarbeidet nye rutiner for håndtering  og behandling av personopplysninger. Vedlagt finner du personvernerklæringen for Borg Havn IKS. Det vil kunne komme endringer i denne, og gjeldende versjon vil være å finne på vår nettside på denne linken.

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no