Maritim virksomhet

Borg Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Den offentlige havnevirksomheten er konsentrert rundt to anlegg, Øra i Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg.

Samlet er Borg Havn den største havnen i volum mellom Oslo og Uddevalla.

Vår havnevirksomhet er uvanlig bred med alt fra rene industriskipninger over private kaianlegg til kjemikalietransport.

Oversikt over våre kaier finner du her!

Containertrafikk utgjør ca 45 prosent av vår totale trafikk og har de siste årene bare økt. Av den total godsmengde går ca 90 prosent til det regionale næringsliv. All containertrafikk er lokalisert til Fredrikstad.

Havnene har gode utvidelsesmuligheter på land og vi kan derfor trygt ønske nye kunder velkommen.

Vi strekker oss langt for at du skal trives! 

 

           

Flyfoto over Borg havn.      

                          

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no