Kraner

 

Gjennom mange års erfaring har vi opparbeidet oss høy kompetanse med hensyn til hva som passer best av grabbutstyr for de ulike typer tørrbulk. Vi har i dag et bredt utvalg av utstyr slik at både utgående og inngående tørrbulk blir ekspedert på en mest mulig effektiv måte.

Fredrikstad
2 stk Gottwald mobile havne- og containerkraner med maksimal løfteevne på 100 tonn.
1 stk. Gantry container kran løfteevene på 41 tonn

Følgende tilleggsutstyr til kranene finnes:
4 stk. teleskopiske containerspredere.
1 stk. overhøydeåk på 1,5m.
2 stk. elektro-hydrauliske grabber på 8 kubikkmeter.
2 stk elektro-hydraulisk stjernegrabb på 6,5 kubikkmeter for lossing/lasting av eksempelvis skrapjern og gatesten.
1 stk. elektro-hydraulisk grabb på 12 kubikkmeter.

Losselomme
1 stk. portabel losselomme (hopper) plassert i Fredrikstad som benyttes til lossing av tørrbulk.

Trucker
Havnen er utstyrt med et stort antall trucker i ulike størrelser som har løftekapasitet fra 3 til 42 tonn.

Havneanlegget i Fredrikstad er utstyrt med 4 stk. reach stackers (container-trucker) og
4 stk. gaffeltrucker på henholdsvis 32 og 38 tonn. Både i Sarpsborg og Fredrikstad finnes det flere mindre trucker med diverse spesialutstyr.  

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no