Ledelse

 

 

Tore Lundestad
HAVNEDIREKTØR
Telefon: 69 35 89 01
Mobil: 911 17 202
E-post: tore.lundestad@borg-havn.no

SIP: torlund@fredrikstad.kommune.no

  Ansvarsområde
 Daglig leder
         
 

Per Kristian Johansen
HAVNEKAPTEIN
Telefon: 69 35 89 14
Mobil: 99 56 77 88
E-post: pk.johansen@borg-havn.no

SIP: pjohansen@fredrikstad.kommune.no

  Ansvarsområde
 Leder Maritim avdelingen
Maritime operasjoner, havnesikkerhet, myndighetsutøvelse
         
 

Pål Erling Johnsen
TEKNISK SJEF
Telefon: 69 35 89 02
Mobil: 911 17 181
E-post: paal.johnsen@borg-havn.no

SIP: paljohn@fredrikstad.kommune.no

  Ansvarsområde
 Leder for Teknisk avdeling
Prosjektgjennomføring, terminaldrift, vedlikehold
         
 

Roar Johansen
Ass. havnedirektør
PLAN OG UTREDNING
Telefon: 69 35 89 12
Mobil: 951 90 784
E-post: roar.johansen@borg-havn.no

SIP: roajoha@fredrikstad.kommune.no

  Ansvarsområde
 Stab
Utredninger, planmedvirkning, forvaltning, myndighetsutøvelse havne-
og farvannslov
 
         
 

Ingvild Stene
Administrativ leder
Telefon: 
Mobil: 930 89 185
E-post: ingvild.stene@borg-havn.no

SIP: 

  Ansvarsområde
  Økonomi, administrasjon og HR
Administrative forhold, sak/arkiv, fakturering, regnskap, sentralbord
Administrasjonsavdeling

 

         
 

Solveig Johansen
ADM. SEKRETÆR
Telefon: 69 35 89 09
Mobil: 48 04 03 36
E-post: solveig.johansen@borg-havn.no

SIP: soljoha@fredrikstad.kommune.no

  Ansvarsområde
 Administrativ sekretær, sak/arkiv,
Sentralbord, havneoppsyn
         
 

Wenche Andersen
ØKONOMIKONSULENT REGNSKAP- VISMA
Telefon: 69 35 89 06
Mobil: 91 38 00 75
E-post: wenche.andersen@borg-havn.no

SIP: wenande@fredrikstad.kommune.no

  Ansvarsområde
 Fakturering, interne innkjøp,
Portwin
         
Maritim avdeling

 

         
  Freddy Paulsen
HAVNEINSPEKTØR
Telefon: 69 35 89 04
Mobil: 91 11 71 85
E-post: freddy.paulsen@borg-havn.no

SIP: frepaul@fredrikstad.kommune.no
  Ansvarsområde
 Havneoppsyn, ISPS, båtfører
         
Teknisk avdeling
 

Kim-Erik Ballovarre
Driftssjef
Telefon: 69 35 89 11
Mobil: 91 11 71 84
E-post: kim-erik.ballovarre@borg-havn.no

SIP: kierball@fredrikstad.kommune.no

 

Ansvarsområde
 Drift og vedlikehold,

prosjektoppfølging

         
 

Ola Hjermstad
KRANMESTER/KRANFØRER
Telefon: 69 35 89 16
Mobil: 91 11 71 91
E-post: ola.hjermstad@borg-havn.no

SIP: olahjer@fredrikstad.kommune.no

  Ansvarsområde
 Kranmester
Kranfpører, terminaldrift
         
  Dennis Løken
KRANFØRER
Mobil: 99 59 40 02
E-post: dennis.loken@borg-havn.no

SIP: denloke@fredrikstad.kommune.no 
  Ansvarsområde
 Kranfører, båtfører,
vedlikehold
         
  Magnus Bjørnerød
KRANFØRER
Mobil: 47 29 22 88
E-post: magnus.bjornerod@borg-havn.no

SIP: 
  Ansvarsområde
 Kranfører, vedlikehold
         
 

John-Gunnar Tamlag
KRANFØRER
Mobil: 95 77 68 80
E-post: john-gunnar.tamlag@borg-havn.no

SIP: johtaml@fredrikstad.kommune.no

  Ansvarsområde
 Kranfører, vedlikehold
         
    Alexander Eriksen
KRANFØRER
Mobil: 96 04 32 28
E-post:
 alexander.eriksen@borg-havn.no

SIP: aleerik@fredrikstad.kommune.no
 
  Ansvarsområde
 Kranfører, vedlikehold
            
   

Ny kranfører under ansettelse

 

  Ansvarsområde
 Kranfører, vedlikehold
         
  Jørgen Kristoffersen
KRANFØRER
Mobil: 958 00 200
E-post: jorgen.kristoffersen@borg-havn.no

SIP: jorkris@fredrikstad.kommune.no

  Ansvarsområde
 Kranfører, vedlikehold
         
  Thomas Rein
KRANFØRER
Mobil: 992 55 509
E-post: Thomas.rein@borg-havn.no

SIP: thorein@fredrikstad.kommune.no

  Ansvarsområde
 Kranfører, vedlikehold

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no