ISPS

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) er en del av virksomhetens Helse ,Miljø og Sikkerhet. Sikkerhetstiltakene i Borg Havn er utarbeidet i henhold til kravene i den internasjonale sikkerhetskoden for skip og havnefasiliteter, ISPS- koden. ISPS koden gjelder for havneterminaler med internasjonal trafikk samt alle passasjerskip, lasteskip over 500 GT og mobile offshore borerigger.
 
Hensikten med ISPS- koden er å øke maritim ”safety and security” ved å opprette preventive tiltak for å bekjempe sikkerhetstrusler mot skip i internasjonal fart og havner som anløpes av slike skip. Koden skal også forhindre at skip benyttes til å transportere våpen, personer eller annet som kan benyttes ved terrorhandlinger.

 

Om du har behov for andre dokumenter enn de du kan laste ned her, ta gjerne kontakt på tlf 69 35 89 00.

Skjemaer:

 Sikkerhetsavtale mellom operatør og havn

 Sikkerhetserklæring for godkjent personell

 Sikkerhetserklæring for godkjente varer

 Sikkerhetserklæring for godkjent transportør/distributør

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no