Nyheter
08

Statsbudsjettet - Tilskudd til ny kai i Utgårdskilen

Publisert
Statsbudsjettet - Tilskudd til ny kai i Utgårdskilen

Svært gode nyheter for Borg Havn og fiskerinæringen i Hvaler kommune, det er foreslått å prioritere søknaden om tilskudd til ny fiskerikai i Utgårdskilen.

Prosjektet, som er en solid betongkai der Utgårdskilen trålservice/Egersund Trål har sitt anlegg er kostnadsberegnet til kr. 10.0 mill. Det er søkt og innstilt på 50% tilskudd, noe som i tilfelle muliggjør bygging allerede i 2019. Vi gleder oss over budsjettfremlegget på dette prosjektet og håper det overlever budsjettforhandlingene.

| Return

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no