Nyheter
04

Kranfører med økt logistikkompetanse

Publisert
Kranfører med økt logistikkompetanse

Kranfører Aleksander Eriksen gikk opp til eksamen i logistikkfaget fredag 2. mars.

Fagprøven ble avlagt i logistikkfaget idag under eksaminering av sensorene Rune Kjernsbæk og Yngve Vatn-Pedersen fra fagnemnda. Eksamen ble godkjent med flott resultat. Teknisk sjef Pål Johnsen har bidratt under både opplæringen og i eksamensforberedelse, og setter stor pris på at medarbeidere bruker til og engasjement på å tilegne seg relevant kompetanse til stor nytte Borg Havn og egen utvikling. Vi vil også takke Glacio Fredrikstad og Andersen & Mørch for veldig nyttig bistand under Aleksander sin opplæring.

Vi gratulerer Aleksander med godt arbeid.

Bildet viser fagprøve sensor Rune Kjernsbæk, Aleksander og fagprøve sensor Yngve Vatn-Pedersen.

| Return

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no