Nyheter
01

Båtvrak

Publisert
Båtvrak

Vi får mye henvendelser om båtvrak i våre kommuner her i Nedre Glomma, både eierløse og båter som ikke har tilstrekkelig oppsyn slik at de synker eller driver av. Båter uten tilsyn kan representere en risiko for ferdsel, og utvikler seg raskt til et miljøproblem også.

I disse dager med mye vær og temperatursvingninger med tidvis is i elva, så er det ekstra viktig å sikre båter i vannet, og aller helst ha båter i båtopplag på land når de ikke er i bruk utenfor sesong. Nå som miljødirektoratet har innført en vrakpantordning for mindre båter oppfordrer vi alle til å levere inn utrangerte fritidsbåter til kommunale mottaksanlegg. Og ved å fylle ut skjema for vrakpant på Miljødirektoratets hjemmeside så er det i tillegg mulighet for å få littbetalt for innsatsen, se linken her

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Avfallstyper/Kasserte-fritidsbater/
 
| Return

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no