Nyheter
RSS
13

Åpen dag i havna :)

Publisert
Åpen dag i havna :)
Borg Havn feirer 25 år! I den anledning åpner vi portene og inviterer "alle sammen" til selskap.
Les mer
24

Fartøy til besvær

Publisert
Fartøy til besvær
Stort fritidsfartøy sank ved Tollboden natt til mandag 23. juli. Store ressurser satt inn for å rydde opp for å hindre akutt forurensning og berge materielle verdier.
Les mer
13

Regler for bruk av vannskuter i Borg Havn

Publisert
Havnereglement for Borg Havn, Orden og bruk i havner og farvann, er vedtatt for kommunene Fredrikstad og Hvaler. Denne forskriften inneholder egne bestemmelser for bruk av vannskuter, og det er laget informasjonsmateriell som er ment å gi en god oversikt over hva dette betyr for brukerne.
Les mer
12

Truckstopp på Øra åpnet

Publisert
Circel K, Fredrikstad kommune og Borg Havn har i fellesskap planlagt og finansiert en ny oppstillingsplass for store godsbiler på Øra. Åpningen ble høytidelig foretatt i dag den 12. juli 2018, og et nytt etterlengtet tilbud er endelig på plass.
Les mer
12

Fartsgrense på sjø i Sarpsborg kommune

Publisert
Fartsgrense på sjø i Sarpsborg kommune
En ny lokal forskrift om fartsbegrensning i hele Sarpsborg kommunes sjøområde er nå godkjent av Kystverkets Hovedkontor. Det betyr maksimalt tillat fart på 5 knop i 150 meters avstand fra land, holmer og skjær som er synlig over vannflaten.
Les mer
11

Borg Havn som pilot i Horizon 2020

Publisert
Borg Havn som pilot i Horizon 2020
"Smart Borg Havn" vant fram i søknad om midler fra EU programmet Horizon2020, blir pilot for å teste nye løsninger i samarbeid med flere partnere i 7 europeiske land.
Les mer
Borg Havn får ENOVA-støtte til fremtidens «Energipakke»
Borg Havn har nå fått innvilget 3,5 MNOK i støtte fra ENOVA under ENOVA støtteprogrammet «Introduksjon av ny teknologi for bygg og områder». Støtten skal brukes til utvikling av et energikonsept der Solenergi utnyttes til varme og strømproduksjon, og brukte elbilbatterier benyttes for lagring av strøm på tider av døgnet der området har lavt energiforbruk.
Les mer
Borg Havn sin virksomhet øker, både i omfang og geografi. Nye næringsetableringer og mer gods over kai gir en svært positiv utvikling i havna, men medfører også utfordringer i driften. De samme myndighetskrav gjelder for et havneselskap som en kommune, vi skal forvalte regelverk for blant annet miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet. En stor og komplekst trafikkterminal på Øra og havnevirksomhet i havner og terminaler i alle eierkommuner gjør at vi trenger mer kompetanse og ressurser.
Les mer
PRESSEMELDING - Tidenes utbyggingsavtale i Borg Havn på plass
Borregaard og Borg Havn har signert avtale om bygging av Ligninlager på Øra. Dette blir det største og viktigste byggetiltaket på havna i nyere tid, og vil skape arbeidsplasser og mer miljøvennlig transport og logistikk for en av regionens største og viktigste bedrifter. Dette er en gledelig dag for våre eiere og alle i Borg Havn, som lenge har jobbet sammen med dyktige folk i Borregaard for å lykkes med å finne tekniske og økonomisk gode løsninger.
Les mer
Vellykket frokostseminar om om hvilke miljøvennlige muligheter finnes til og fra Borg Havn
Fredrikstad Næringsforening var arrangør for et markedsseminar på Hydrogenfabrikken, hvor nærsjøfart var på agendaen. Fra vei til sjø er et høyt prioritert mål for både sentrale politikere og oss som til daglig jobber med næringsutvikling og logistikk i vannkanten.
Les mer
Side1 av 6 FørstForrige [1]2345 Sist

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no