Nyheter
RSS
04

Kranfører med økt logistikkompetanse

Publisert
Kranfører med økt logistikkompetanse
Kranfører Aleksander Eriksen gikk opp til eksamen i logistikkfaget fredag 2. mars.
Les mer
Havnelager nominert til Årets trebryggeri 2017
Borg Havns mye omtalte Nor Lines terminal, benevnt Lager 12, er en av tre kandidater til prisen som Årets trebryggeri for 2017. Prisen deles ut på Byggegallaen på Radisson BLU Plaza Hotel Oslo den 14. mars.
Les mer
01

Båtvrak

Publisert
Båtvrak
Vi får mye henvendelser om båtvrak i våre kommuner her i Nedre Glomma, både eierløse og båter som ikke har tilstrekkelig oppsyn slik at de synker eller driver av. Båter uten tilsyn kan representere en risiko for ferdsel, og utvikler seg raskt til et miljøproblem også.
Les mer
Detaljreguleringsplan for Bølingshavn - Borg Havn's uttalelse
Borg Havn er i godt driv med å gjøre oss kjent med oppgaver og utfordringer som følger med Hvaler havneforvaltning som del av Borg Havn. En av de pågående prosjekt er i lokalsamfunnet Bølingshavn på Kirkøy, hvor det er ønske om opprusting av sentrumsområdet med både klarere arealbruk på land, flere båtplasser og ryddigere farvannsbruk. Borg Havn ser noen utfordringer med det private reguleringsplanforslaget og har avgitt uttalelse i saken.
Les mer
17

Havnesamarbeid utover landegrenser

Publisert
Havnesamarbeid utover landegrenser
Borg Havn har fått et utvidet rutenett av linjeskip, som gir grunnlag for å jobbe videre med økt næringssamarbeid. Flere destinasjoner tilsier muligheter for ytterligere overføring av gods fra vei til sjø, og selvfølgelig for å styrke Østfold som næringsregion. Besøk i Zeebrugge Havn var et markedsmøte for å se på mulige samarbeidsprosjekter.
Les mer
17

En enda mer allsidig havn i Nedre Glomma

Publisert
En enda mer allsidig havn i Nedre Glomma
Borg Havn har lenge ment at havnevirksomhet krever godt samarbeid både lokalt og over grenser. I mange regioner vet vi det er vanskelig å gå fra uformelt samarbeid til formalisert havnesamarbeid. Det siste er ikke nødvendigvis alltid det saliggjørende, men i en så integrert næringsregion som Nedre Glomma har vi til sist kommet i havn - bokstavelig talt - med havnesamarbeid.
Les mer
02

Havna forsterker staben

Publisert
Utviklingen i havna har vært formidabel, noe som gjenspeiler et godt marked for gjenvinning spesielt og god drift hos mange næringslivsaktører i vårt område. Borg Havn møter den økte etterspørselen etter tjenester med nyansettelser i administrasjon og ute på terminal.
Les mer
01

En senior over i pensjonistenes rekke

Publisert
En senior over i pensjonistenes rekke
Verksmester Finn Johansen har vært en av de mer trofaste medarbeiderne i Borg Havn. Etter mer enn 31 år hos oss har han valgt å gå over i pensjonistenes rekke med AFP.
Les mer
Knut Sørensen ansatt i en prosjektstilling i Borg Havn
En prosjektstilling på Isegran er et samarbeid med Fredrikstad kommune for å ivareta felles oppgaver underlagt de ulike virksomheter. Knut Sørensen har lang erfaring og kunnskap om miljøet på Isegran, kjenner folket, bygningsmasse og aktiviteter som er blitt en del av områdets identitet.
Les mer
Pressemelding - Borg Havn IKS inngår viktig samarbeidsavtale med Borregaard
Borg Havn og Borregaard har vært i dialog om mulig etablering av et nytt Ligninlager på Øra. Dette har nå resultert i en samarbeidsavtale som skal føre fram til etablering av vårt hittil største lager på Øra, med forventet stor positiv innvirkning på virksomheten her på Øra og økt sjøtransport. Pressemelding er sendt ut i dag.
Les mer
Side1 av 5 FørstForrige [1]2345 Sist

   Borg Havn IKS       Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad      Tlf: 69 35 89 00       firmapost@borg-havn.no